Ondernemer

Welke verzekering zoekt u?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer of werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden door een klant of een medewerker.

U of uw medewerker kan tijdens het werk schade veroorzaken aan mensen, onroerende goederen of andermans spullen.

Dit geldt voor materiële schade, letselschade of gevolgschade.

U kunt ook aansprakelijk gesteld worden voor het product dat u produceert of voor verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

U verzekert zich tegen financiële schade dor het ontstaan van een beroepsfout. Bijvoorbeeld als architect, advocaat enz.

U bent arbeidsongeschikt als u voor een groot gedeelte of helemaal niet meer kunt werken. Dit kan komen door ziekte of een ongeval. Soms is de arbeidsongeschiktheid tijdelijk, soms voor lange duur. Als u werknemer krijgt u nog een tijdje uw loon doorbetaald van uw werkgever via de WIA.

Deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, uw arbeidsverleden en het benutten van de resterende verdiencapaciteit. Kortdurend is het financieel vaak nog wel op te vangen, maar gaat het langer duren, dan heeft dit financiele gevolgen. U kunt u zelf bijverzekeren, zodat u in iedergeval financieel door kunt leven. Arbeidsongeschiktheid is zonder financiele problemen al moeilijk genoeg.

Als u zelfstandig ondernemer bent, dan is niets voor u geregeld. U moet alles zelf regelen. Kunt u niet werken, dan komt er geen geld binnen en is uw buffer gauw verdwenen, als sneeuw voor de zon. Heeft u een flinke buffer, dan zingt u het nog wel een paar maanden of zelfs wat langer uit, maar zeker op de langere termijn zal arbeidsongeschiktheid of ziekte grote financiele gevolgen hebben.

Laten we er geen doekjes omwinden: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet goedkoop, maar als zelfstandige is er de mogelijkheid om de premie af te trekken, dit heeft wel gevolgen voor de uitkering. Wij willen u daarom goed adviseren over de mogelijkheden van de verschillende arbeidsongeschiktheidverzekeringen!

Als u als zelfstandig ondernemer komt te overlijden, is dat een pijnlijke situatie voor uw nabestaanden. Kan uw gezin de financiële lasten dragen?

Bij uw overlijden laat u een onderneming na. Weten uw erfgenamen wat er met de onderneming moet gebeuren?

De kans dat u, als ondernemer, in conflict komt met een andere partij wordt steeds groter. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en juridische bijstand is vaak noodzakelijk.

Vaak kunt u het alleen af. Steeds vaker ook niet.
Met de rechtsbijstandverzekering voor u als ondernemer bent u zeker van deskundige juridische hulp wat u sterker maakt.

Wilt u zich ook indekken tegen financiële schade ten gevolge van juridische kwesties?

Laat u door ons adviseren.