Vervoer

We zijn tegenwoordig vaak op weg, naar ons werk, naar de plaatselijke sportvereniging, of zomaar een lekker ritje op de fiets.


Als voor een vervoermiddel een kentekenplaat verplicht is, dan is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering ook verplicht.

Dit is ter bescherming van de mede weggebruikers.

Maar uw voertuig kan ook gestolen worden, in brand raken of u rijdt zelf per ongeluk tegen een paaltje.

In een nog erger geval rijdt u met de sportvriendjes van uw kind naar een uitwedstrijd en een passagier raakt gewond.

 

Heeft uw schade aan uw auto door een onbekend motorrijtuig, dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds.

Er worden specifieke eisen gesteld, maar er zijn mogelijkheden om ook deze schade vergoed te krijgen.

 


« terug naar particuliere verzekeringen

Welke verzekering zoekt u?

WA Verzekering

De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht als u een motorvoertuig heeft. U bent verzekerd als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bent u niet verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering voor. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten.

Beperkt cascoverzekering

Onder beperkt casco vallen schades, aan uw eigen auto, als gevolg van oorzaken die vaak buiten de invloedssfeer van de bestuurder liggen. Schade veroorzaakt door brand, explosie, zelfontbranding, blikseminslag, diefstal, joyriding, verduistering, oplichting, ruitschade, botsing met loslopende dieren, rellen, natuurrampen en luchtvaartuigen.

Volledig cascoverzekering

Met een volledig cascoverzekering bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd.
Eerst zal uw verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.

 

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:

  • Uw leeftijd;
  • Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder de prijs;
  • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt;
  • Of u de auto, motor of brom- of snorfiets privé of zakelijk gebruikt;
  • Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

U kunt uw fiets, e-bike of bakfiets verzekeren tegen diefstal en schade door een aanrijding.

 

De bromfietsverzekering dekt in elk geval de schade die u met dit 'motorrijtuig' aan derden kunt toebrengen. Daarbij is het mogelijk om o.a. diefstal van de bromfiets mee te verzekeren en ook schade aan de bromfiets door een aanrijding, ook als u daaraan zelf schuldig bent. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige cascodekking ('allriskverzekering'). Binnen deze verzekering zijn zaken verzekerd zoals schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, diefstal, joyriding, botsing met loslopende dieren, schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg geraken, etc.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De premie voor het WA-gedeelte en het cascogedeelte worden apart berekend.

  • Bij de WA-premie wordt gekeken of de bromfiets wel of geen versnellingen heeft (met versnellingen is de WA-premie meestal hoger).
  • Voor oldtimers geldt meestal een lagere premie.
  • Soms wordt bij de premievaststelling rekening gehouden met de leeftijd van de bestuurder.
  • Vooral het diefstalrisico van bromscooters blijkt zeer hoog.
  • Tegen een meerpremie kunnen accessoires worden meeverzekerd. Deze accessoires dalen jaarlijks in waarde. Kijk dus regelmatig of dat deel van de verzekering nog wel lonend is.

Een motorverzekering is een verzekering waarmee een motorrijder eventuele schade die hij of zij veroorzaakt aan anderen afdekt. Daarnaast kan de motorrijder ervoor kiezen om eventuele schade aan zichzelf en/of de eigen motor te verzekeren.

WA Verzekering

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Als u anderen schade toebrengt, is dat op de WA verzekering gedekt.

Beperkt cascoverzekering

U bent verzekerd tegen brand en diefstal.

 

Volledig cascoverzekering

Alle schade aan uw eigen motorrijtuig is verzekerd.

 

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Wat u aan premie betaalt is mede afhankelijk van de gekozen aanvullende dekkingen en waarde van de motor. Ook of u het gehele jaar gebruikt maakt van de motor of alleen in de zomermaanden.

Op uw autoverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor een ongevalleninzittendenverzekering of een schadeverzekering inzittenden.

Ongevalleninzittendenverzekering:

Bij letselschade of overlijden van u, als bestuurder of uw medepassagiers wordt er een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd.

Schadeverzekering inzittenden:

Na een ongeval krijgen u, als bestuurder en uw medepassagiers zowel letselschade als schade aan bagage of kleding vergoed. Het uitgekeerde bedrag staat gelijk aan de werkelijk opgelopen schade.

Als u een aanrijding heeft gehad, zorg er dan eerst voor dat u veilig buiten het verkeerd komt.

Vul samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees Schadeformulier in en onderteken dit allebei. Eén exemplaar is voor u en één voor de tegenpartij. Beiden kunnen op een later tijdstip de achterkant invullen. Ook dit moet ondertekend worden. Stuur het formulier zo snel mogelijk naar Boske Advies. Dan gaan wij voor u aan de slag.