Privacy

Privacy verklaring Boske Advies

Inleiding

Boske Advies neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Boske Advies adviseert over en bemiddelt in financiële diensten. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die hebben wij bijvoorbeeld nodig om op uw verzoek een verzekering aan te vragen of om uw hypotheek te regelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op

Boske Advies

Van Oldenbarneveldweg 23 A

1901 KA Bakkum

0251- 82 44 82

Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Boske Advies. Boske Advies draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en alle andere toepasselijke gedragscodes en richtlijnen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Boske Advies verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende onderdelen:

 • verwerking van persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen en andere financiële producten en diensten.
 • informatie-uitwisseling met andere partijen die in verband met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals verzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers, serviceproviders, accountants en notarissen, mits dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de (verzekerings-) overeenkomst.
 • voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Boske Advies, en andere financiële instellingen op basis van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). 
 • voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Welke gegevens verwerken wij?

Boske Advies verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres
 • gegevens als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en BSN nummer.  
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs).  
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.  
 •  gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.      
 •  gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.  
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid.
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en fraudeaspecten.
 • gegevens over ingediende schadeclaims en schadeverleden.
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en noodzakelijk zijn voor het maken van een deugdelijke risicoanalyse, het geven van een goed advies en het sluiten van een overeenkomst.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • aanpassen van uw persoonsgegevens als deze ( mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • beperking van uw persoonsgegevens.
 • verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie op uw verzoek.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten. In geval van verwijdering van gegevens ontvangen wij van u een schriftelijk verklaring, dat u de gegevens verwijderd wilt hebben.

Bewaartermijnen

Verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzamelt worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Indien gegevens niet langer bewaart hoeven worden zullen alle identificeerbare kenmerken worden verwijderd, of gehele verwijdering vindt plaats.

Uw bezoek aan onze website en Cookies

Boske Advies maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoeken van onze website worden met uw toestemming op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren. De meeste cookies worden maximaal 4 weken bewaard.

Klachten

Heeft u een klacht, laat het ons weten!

U heeft te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201

 

Heeft u een vraag of opmerkingen, gebruik het contactformulier hier onder.